Zaawansowane
Dodaj firmę
Regulamin

 

1. Wpis podstawowy nazwany PREMIUM do Katalogu Firm gminy Siechnice jest bezpłatny.

 

2. Dodania firmy do Katalogu Firm należy dokonać przez wypełnienie formularza w zakładce Katalog Firm „dodaj firmę”. Po zaakceptowaniu przez administratora wpis zostanie opublikowany.

 

3.Użytkownik dodając swoją firmę do Katalogu Firm potwierdza, że podane w formularzu dane są prawdziwe i zezwala na ich przechowywanie i opublikowanie w Katalogu Firm portalu firma.siechnice.pl

 

4. Administrator portalu firma.siechnice.pl zastrzega sobie prawo do moderowania treści zawartych w formularzu oraz do usunięcia wpisu w przypadku naruszenia prawa lub regulaminu portalu.

 

5 Użytkownik ma prawo do zmiany danych i treści wpisu. Aktualizacja odbywa się przez wysłanie maila z instrukcjami dotyczącymi zmian do administratora katalogu firm.

 

6 Portal firma.siechnice.pl zgodnie z obowiązującym prawem udostępnia wgląd do swoich danych firmom i osobom, które zamieściły wpisy.

 

7. Portal firma.siechnice.pl na prośbę użytkownika usuwa zamieszczone przez niego dane.

 

8 Użytkownik dodający wpis wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i aktualności związanych z portalem firma.siechnice.pl

 

9.Portal firma.siechnice.pl oświadcza, że nie będzie przekazywał danych o użytkownikach innym firmom i osobom trzecim.

 

10. Zgodnie z obowiązującym prawem portal firma.siechnice.pl musi przekazać dane o użytkownikach, którzy złamią prawo lub na wniosek policji, sądu i prokuratury.

 

11. Administrator portalu firma.siechnice.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu z innych przyczyn.

 

12. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu dot. warunków korzystania i dodawania swojego przedsiębiorstwa do Katalogu Firm oraz że w pełni akceptuje jego postanowienia.

 

13. Użytkownik potwierdza ,że przesłane przez niego dane ,zdjęcia i elementy graficzne (np. logo) są jego własnością i z zgadza się na ich publikację na portalu firma.siechnice.pl

 

14. Użytkownik jako osoba fizyczna akceptuje Regulamin wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz korzystanie z jego danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2002, Nr 101,poz. 926 z późn.zm).

 

15.Wszelkie prawa autorskie do grafiki portalu, opisów oraz rozwiązania techniczne oraz kody HTML, arkusze CSS, skrypty Java Script, które stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.) należą do portalu Jozefoslaw24.pl

 

16. Zgodnie z „art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o ochronie danych osobowych z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych powszechnie dostępnych. Przesłanka ta jest spełniona, jeżeli z danymi zawartymi w zbiorze może się zapoznać -bez szczególnego nakładu sił i środków -nieograniczony krąg podmiotów. Tylko wtedy administrator danych jest zwolniony z obowiązku rejestracji, jeżeli powszechnie dostępne są wszystkie, a nie tylko niektóre, dane zawarte w zbiorze danych.
Zatem w przypadku udostępniania nieograniczonemu kręgowi podmiotów, w sieci Internet, wszystkich danych przetwarzanych w zbiorze, administrator danych nie jest zobowiązany do zgłoszenia tego zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o ochronie danych osobowych.” GIODO

 

17. Użytkownik potwierdza ,że akceptuje powyższy regulamin.

 
Aktualności
Reklama